Welcome Gift For New Subscription
Тавтай морилно уу!

* 1MNT = 100HP (Hebe Point)

1. Шинээр гишүүнээр элсэх үед 2000MNT купон бэлэглэх болно

2. Нэг хүнд зөвхөн нэг гишүүнчлэлийн эрх олгогдоно.

3. Ашиглаж болох заагдсан хугацаа байхгүй

4. 1MNT захиалга тутамд 1HP олох

5. HP нь зөвхөн гишүүнээр бүртгүүлсэн үед хуримтлагдах бөгөөд хуримтлагдсан HP-г купон болгон хувиргасны дараа хэрэглэх боломжтой.

6. Купоныг 50,000MNT-аас дээш худалдан авалтанд ашиглаж болох ба доод тал нь 1,000,000HP хуримтлуулсны дараа хэрэглэх боломжтой.

7. Худалдан авалтын дүнд хямдралын хязгаар байхгүй.